Accosell

TEENUSED

 • Raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan, raamatupidamise sise-eeskirjad)
 • Varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine
 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites
 • Ostu- ja müügireskontro
 • Arveldused aruandvate isikutega
 • Palgaarvestus
 • Põhivarade arvestus
 • Sularaha arvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid)
 • Maksuarvestus ja -aruandlus (deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile)
 • Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine

Muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile.