Accosell

FIRMAST

Accosell Consult OÜ alustas raamatupidamise teenuse osutamist 2003. aasta kevadel. Tõuke selleks andis töömahu kasv. Põhitegevusalaks on raamatupidamiseteenuse osutamine juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele. Meie klientideks on tootmis-, kaubandus-, toitlustus- ja muid teenuseid osutavad äriühingud. Firma on pidevalt arenenud ja samuti on arenenud meie poolt pakutav teenus. Hetkel töötab firmas 3 raamatupidajat.
Kasutame raamatupidamisprogrammi Joosep. Peame enda eeliseks seda, et ka klient ise saab programmi kasutada kõikjal, kus on võimalus inernetti kasutada. Accosell Consult (ASC) OÜ on asutatud aastal 2000. ASC põhitegevuseks on raamatupidamise teenuse osutamine koos võimalusega kasutada majandustarkvara, file`i ja exchange serverit. ASC loob head võimalused ettevõtjale finantsarvestuse ja dokumendihalduse korrashoiuks ilma, et oleks vajadus teha suuri investeeringuid, tarkvara, serverite ja raamatupidajate palkamiseks.